De zaal

Een speeltuin in Ezemaal

In juli 1975 werd er in Ezemaal en nieuwe speeltuin tussen de Grote Steenweg en de kerk geopend.

Onder impuls van de parochiepriester Pater Vinck bouwden de parochianen een kinderparadijs met schommels, een zweefbalk, een zandbak, rollende tonnen en twee pony’s voor een ritje.

Parochiecentrum “Padre Pio”

In augustus 1978 werd de parochiezaal “Padre Pio” plechtig ingehuldigd. De naam “Pio” verwijst naar de geestelijke bewerker van het gebouw. De bouw, die voor een groot deel door vrijwilligers werd uitgevoerd, nam 4 jaar in beslag.

Enkele sfeerbeelden van weleer